DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ODTÜ Mezunlar Derneği' tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca oluşturulan Danışma Kurulu'nun çalışma, yöntem ve ilkelerini saptamaktır.

TANIMLAR

Madde 2 - Bu yönetmelikte ODTÜ Mezunları Derneği DERNEK, ODTÜ Mezunları Derneği Danışma Kurulu DANIŞMA KURULU olarak anılacaktır.

DANIŞMA KURULU'NUN ÜYELERİ

Madde 3 - Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

  1. Biri Dernek Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere üç DERNEK Yönetim Kurulu üyesi
  2. Dernek Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,
  3. Şube Yönetim Kurulu Başkanları,
  4. Dernek Yönetim Kurulu eski Başkanları
  5. ODTÜ Rektörü

Madde 4 - Danışma Kurulu, gündem gerektiriyorsa toplantılarına konuk katılımcılar davet edebilir. Konukların kararlarda oy hakkı bulunmaz.

DANIŞMA KURULU TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ

Madde 5 - Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır. Toplantının gündemi Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve katılımcılara toplantı öncesinde bildirilir. Toplantıya Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

Madde 6 - Kararlar toplantıda bulunanlardan oy hakkı olanların çoğunluğuyla alınır. Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğini taşır.

YÜRÜRLÜK

Madde 7 - Bu yönetmelik, ODTÜ Mezunları Derneği'nin 23/06/2001 tarihli Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Okunma 228 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 30 Ocak 2017 02:18