Komisyonlar

Komisyonlar (8)

#ODTÜMDdeYeniDönem

ENERJİ KOMİSYONU
ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

Dönemin ilk toplantısı 3 Ekim 2017 Salı günü Vişnelik’de yapılacaktır.
Enerji Komisyonu her Salı günü saat 19.00-21.00 saatleri arasında haftalık toplantılarını yapacaktır. Komisyon toplantılarımıza enerji konusunda faaliyet gösteren veya enerji konularına ilgi duyan mezunlarımızı bekleriz.
Enerji Komisyonunun Dönem içerisinde yapacağı panel, çalıştay, konferanslarla konuk konuşmacılar konusunda bilgiler Komisyon dönem faaliyetleri 3 Ekim de başlayacak haftalık toplantılar sonrasında duyurulacaktır.

Komisyonun çalışmaları hakkında detaylı bilgiye ve çalışma prensiplerine Mezunlar derneğinin web sitesindeki aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://www.odtumd.org.tr/ index.php/kurumsal/calisma- gruplari/komisyonlar/enerji- komisyonu

#ODTÜMDdeYeniDönem

EYMİR VE ODTÜ DOĞASINI KORUMA KOMİSYONU
Komisyonumuz; ODTÜ ve ODTÜ’lüler tarafından yaratılan Eymir Gölü doğal ortamının ve ODTÜ Ormanı’nın Ankara’nın vazgeçilemez bir değeri olduğunu başta Ankara’lılara olmak üzere tüm kamuoyuna anlatmayı, bu konuda herkesin kabul edeceği bir algı yaratmayı, Eymir Gölü ve ODTÜ Ormanı’nı bugüne kadar birçok kez gündeme gelen ve önümüzdeki günlerde de gündeme gelmesi muhtemel olan rant kaynaklı saldırı ve talan girişimlerinden koruyabilmek için gerekli hazırlıkları, çalışmaları yapmak ve Göl ve çevresinin kullanımı ile ilgili yaşanan sorunları, eksikleri, yanlış olduğu düşünülen uygulamaları tespit ederek daha verimli bir kullanımın sağlanması için önerilerde bulunmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda doğrudan doğruya ‘’ODTÜ Ormanı ve Eymir Gölü Ankara’nın en önemli doğal ortamıdır, bozulmamış bir değeridir ve bu değer ODTÜ ve ODTÜ’lüler tarafından yaratılarak Ankara’ya ve Ankaralılara hediye edilmiştir. Ankara’lıların da gelecekleri açısından bu değeri mevcut ve doğal haliyle korumak görevidir.’’ algısını oluşturacak ve pekiştirecek çalışmalar gündeme getirilmeye çalışılmaktadır.

Başlarken...

Bugün dünya dünden daha sıcak. Sera gazları dünyayı her geçen gün daha yaşanılmaz bir hale getiriyor. İklim değişikliği aşırı iklim olaylarıyla, buzulların erimesiyle, kuraklıkla, canlı türlerin yok olmasıyla gösteriyor kendini.

Kontrolsüz ve bilinçsiz su tüketimi dünya tatlı su kaynaklarını hızla yok ediyor. Asya’da Aral gölü, Afrika’da Çad gölü ve Türkiye’de Akşehir gölü artık yok. Yer altı sularını hızla yok ediyor ve kirletiyoruz. Dünya’yı susuzluktan dolayı büyük göçler ve savaşlar bekliyor.

Tarımdaki verimli üretim çılgınlığından dolayı şehirlerde genetiği ile oynanmamış, hormonsuz ve ilaç kalıntısı olmayan yiyecek bulmak mümkün değil. Bizse şehir içinde yürümeyi, temiz havayı, kokusu olan domatesi, toprağa dokunmayı özlüyoruz. Varolanla yaşamayı kabullenmek istemiyoruz. Ancak özlemek, özlenenleri geri getirmeyecek.

İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonu doğal, sürdürülebilir, çevre ile dost, temiz bir dünya için kuruluyor. Daha yaşanabilir bir gezegen ve yokoluşa gidişe dur demek için, her üyemizi İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonunun çalışmalarına bekliyoruz. Her türlü sorunuz, yardım/ bilgi talebiniz için e-mail adresimiz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komisyonumuz; ODTÜ ve ODTÜ’lüler tarafından yaratılan Eymir Gölü doğal ortamının ve ODTÜ Ormanı’nın Ankara’nın vazgeçilemez bir değeri olduğunu başta Ankaralılara olmak üzere tüm kamuoyuna anlatmayı, bu konuda herkesin kabul edeceği bir algı yaratmayı, Eymir Gölü ve ODTÜ Ormanı’nı bugüne kadar birçok kez gündeme gelen ve önümüzdeki günlerde de gündeme gelmesi muhtemel olan rant kaynaklı saldırı ve talan girişimlerinden koruyabilmek için gerekli hazırlıkları, çalışmaları yapmak, göl ve çevresinin kullanımı ile ilgili yaşanan sorunları, eksikleri, yanlış olduğu düşünülen uygulamaları tespit ederek daha verimli bir kullanımın sağlanması için önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Gerek üyelerimize, gerekse kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve farkındalık arttırma çalışmalarını gerçekleştirmeyi ilke edinen Eymir komisyonunun amaç ve hedefleri maddeler halinde özetlenmiştir;
  1. Ankara’ nın tek doğal eko sistemi olan Eymir Gölünün modernleşen kent kültüründe, rant ve betonlaşma tehditlerinden doğrudan etkilenmesini engellemek için doğal koruma alanı konumunu daha ileri düzeyde tescil ettirmek,
  2. Eymir Gölünün ekolojik sisteminin korunması gerekliliğine ilişkin farkındalık oluşturmak,
  3. Gölün halka açık olduğu yönünde yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılarak, kamuoyu yaratmak,
  4. Gazete, tv ve sosyal medya iletişim araçlarını kullanarak, eymir gölünde yapılaşmanın önüne geçilmesini engellemek ve bu konuda Ankara Kamuoyunda işlevsel bir duyarlılık oluşmasını sağlamak,
Bu amaçları gerçekleştirme yolunda, sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Gelin, komisyon çalışmalarımıza bizzat katkıda bulunun. Her Perşembe 18:30 da toplanıyoruz. .
Her türlü sorunuz, yardım/ bilgi talebiniz için e-mail adresimiz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ODTÜ Mezunları Derneği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonun amacı, sektörde ve akademik kuruluşlarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında söz sahibi deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokrat olarak kendini kabul ettirmiş ODTÜ mezunlarının bilgi, beceri ve düşüncelerinin kamuoyu ile paylaşılarak bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri fikir platformu oluşturulmasıdır.
 
ODTÜ Mezunları Derneği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu, Bilgi ve İletişim politikası, stratejisi, teknolojisi, hizmetleri, hizmetlerine ulaşım, hizmetlerinin iş hayatında ve günlük hayatta ekonomi, eğitim, sanayi ve ticari faaliyetlere olumlu katkı sağlanması konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu, alanındaki işletmeciler, donanım ve yazılım üreten firmalar, ARGE ve danışmanlık firmaları, üniversiteler, kamu kuruluşları, bakanlıklar, sektörel düzenleyici kurumlar, tüketici ve sektörel sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve objektif işbirliği içinde olma kararındadır.
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonunda görüşülen ve kamuoyu ile paylaşılması düşünülen konularda, gerekirse komisyon üyelerinin de katıldığı, farklı görüş ve önerilerin dile getirildiği panel, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu çalışmalarında konuşulanların değil, konuşan kişilerin gizliliğinin korunması kararlaştırılmıştır; bu bağlamda Komisyon toplantısına katılan üye ve misafirler toplantıya kimlerin katıldığını ve kimin ne söylediği belirtmemek koşuluyla söylenilen her şeyi serbestçe kullanabilirler. 

Toplumda engellilere yönelik bilinci arttırma, üyelerimizi bilgilendirme ve ODTÜ Mezunları Derneği’nin engelli üyelerimizin de kullanabileceği bir tesis haline dönüştürme çalışmalarını yürütmektedir. Engelsiz Vişnelik ve Engelsiz ODTÜ için öneriler/projeler geliştirmekten sorumludur.

ODTÜ Mezunları Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş olan Enerji Komisyonu; sürdürülebilir enerji, kaynak çeşitliliği, çevre etkileri, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği, enerji piyasası, enerji politikaları ve stratejileri konularında çalışmalarını yürütmektedir.
 
Kuruluş Amacı:
Ülke ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan enerji ve arz güvenliği konularında ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden sektörde deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokratları bir araya getirerek kamuoyuna ve başta ODTÜ öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübelerini aktarmak amacıyla kurulmuştur.
 
Enerji Komisyonu Çalışma Prensipleri:
Komisyon, enerji sektöründeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve akademik çevreler yanında enerji ile ilgili sivil toplum örgütleri ile objektif ve bilimsel bazda her türlü işbirliği olanaklarını değerlendirmektedir.
 
ODTÜ-MD Enerji Komisyonu’nda üzerinde çalışılan konular; Türkiye ve Dünya’da enerji ile ilgili temel ve yeni gelişen teknolojiler, enerji ekonomisi, enerji stratejileri ve enerji politikaları açılarından ele alınmaktadır. Komisyon toplantılarında “Chatham House Kuralı” uygulanmaktadır. Enerji komisyonuna katılan üyelerin/misafirlerin tartışılan konularla ilgili her türlü görüşü söylemesi serbest olup bu görüşler ve kişiler dışarıda/komisyon dışında açıklanmamaktadır.
 
Enerji konusunda pek çok farklı dalda çalışmış ve çalışmakta olan ODTÜ Mezunu üyelerden oluşan ODTÜ-MD Enerji Komisyonu’nun haftalık olağan toplantıları resmi tatil günleri dışında Salı günleri saat 19.00-21:00 arası Vişnelik Tesisi’nde yapılmaktadır. Haftalık toplantılara katılım listesi ile tartışılan konuların tutanak özeti düzenli olarak çalışma grupları sorumlusuna gönderilmektedir.
 
Çalışma Grupları Yönetmeliği hükümlerine göre Komisyon üyeliğine kabul ve üyelikten çıkartma işlemleri uygulanmakta, Komisyon ile Yönetim Kurulu arasında iletişimi sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nu temsilen bir üye Komisyonda yer almakta, Komisyon kendi içinden bir dönem başkanı seçmekte ve başkan toplantıları yönetmektedir. 
ODTÜ-MD Enerji Komisyonu üyelerinden, ODTÜ Mezunları Derneği üyesi olmaları, panel/söyleşi/sunum düzenlemelerinde aktif görev almaları, kendi özel ihtisas/ilgi konularına uygun panelist/moderatör/koordinatör/bülten metin yazarı olarak komisyon çalışmalarına katkıda bulunmaları beklenir.
 
Enerji Komisyonu Faaliyetleri:
Komisyonumuzda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, konusunda önemli birikimlere sahip konuşmacıların katıldığı söyleşiler ve güncel konuların farklı bakış açılarından ele alınarak irdelendiği paneller/konferanslar/söyleşiler düzenlenmektedir. Dışarıya yönelik olarak yapılan bu etkinlikler için yönetici/moderatör komisyon üyelerinden olmakla birlikte konuşmacıların komisyon üyesi olma zorunluluğu olmayıp sektör ile ilgili akademisyen, bürokrat, uzman, iş adamı, siyasetçi olabilmektedir.
 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Kullanımı, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerji Projeleri, Doğal Gazda Yaşanan Sorunlar ve Arz güvenliği, Nükleer Santraller, Dünya’nın Enerji Görünümü, Türkiye’nin Enerji Görünümü, Enerji Mevzuatı, Enerji Sektöründe Finansman Sağlama Olanakları, Temiz Kömür Teknolojileri ile ilgili konular başta olmak üzere çok sayıda söyleşi ve paneller düzenlenmiştir. Düzenlenen panellerin içeriği her ay “Odtülüler Bülteni” nde makale olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca enerji sektörü ile ilgili bazı yayın organları Enerji Komisyonu Panellerini kaynak olarak gösterilmektedir.
 
Düzenlenen ve gelecekte düzenlenmesi planlanan söyleşi ve panellerdeki sunumlara ODTÜ Mezunları Derneği internet sitesinden (http://www.odtumd.org.tr) ulaşılabilmektedir.
Ayrıca ODTÜ-MD Enerji Komisyonu, enerji verimliliği ile ilgili olarak Vişnelik Tesislerindeki binanın enerji etüdü yapılması ve enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarını yürütmektedir.
Her türlü sorunuz, yardım/ bilgi talebiniz için e-mail adresimiz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.