BURS BAŞVURUSU KILAVUZU

AMACIMIZ:

ODTÜ’de öğrenim gören ve maddi gereksinimi olan öğrencilerimize burs vermek ve karşılaştıkları sorunlara dair birlikte çözümler üreterek rehberlik etmektir. Öğrencilerimize burs verirken maddi desteğin yanı sıra, temasa geçtiğimiz her öğrenciyi ODTÜ Mezunları Derneği vizyonu çerçevesinde mezun olduğu zaman sosyal sorumluluklara sahip olan bireyler olarak görme arzusundayız.

BURS VE YARDIM ESASLARI:

1. Burs karşılıksızdır.

2. Burs her akademik yıl içerisinde en fazla dokuz ay boyunca ödenir.

3. Her akademik yıl için Burs Komitesi tarafından belirlenen takvim uyarınca burs talebinde bulunan öğrenciler gerekli form ve belgelerle Dernek’e başvururlar. Başvurular Komite tarafından değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu’nun onayı ile ilan edilir.

4. Burs bütçesini oluşturan kalemlerde, kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden düzenlenebilir.

5. Burs takvimi dışında yapılan başvurularda, Komite tarafından burs verilmesi uygun görülen öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmaz.

6. Bursların düzenli olarak ödenmesinden Dernek sorumludur. 7

7. Bursun kesildiği durumlar:

  • Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması
  • ODTÜ ile ilişiğinin kesilmesi
  • Kaydının dondurulması, öğrenciliğinin geçici olarak ODTÜ dışında bir üniversitede devam etmesi (belirtilen koşulların ortadan kalkması durumunda burs ödemesine devam edilir)
  • Gelir düzeyinde bir artış olup burs ihtiyacının ortadan kalkması
  • Dernek-bursiyer ilişkilerine esas etkinliklere, mazeretsiz olarak, Komite tarafından belirlenen sayıdan az katılması
  • Kendisine ulaşılamaması
  • Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir hareket içinde yer alması

BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER:

(Bu belgeleri getirmeyen öğrenciler sözlü görüşmeye alınmaz)

1. Öğrenci belgesi

2. Bir fotoğraf

3. Harç dekontu (Okulu uzatan öğrencilerden istenmektedir)

4. Transcript (Onaylı olması gerekmektedir)

5. Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

6. Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi, annesi ve babası için onaylı belge (Onayların alınacağı formu WEB Sitemizde bulabilirsiniz. Form ayrıca e-posta ile tarafınıza gönderilecektir.)

7. Kiracılar için kira kontratı ve kiranın ödendiğine dair banka dekontu

8. Gelir beyanı ile ilgili olarak;

a) Çalışan anne ve babanın işyeri onaylı MAAŞ BELGESİ

b) Gelir vergisine tabi ise, VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

c) Emekli ise, emekli oldukları SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN ALINMIŞ MAAŞ MİKTARINI GÖSTERİR BELGE

d) Muafiyete tabi olan çiftçiler için MUHTARDAN ONAYLI BELGE

e) Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için TARIM BAKANLIĞI veya ZİRAAT ODASI’NDAN ONAYLI BELGE

9. Çalışmayan anne, baba için BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI VE SSK’DA KAYITLI OLMADIKLARINI GÖSTERİR BELGE (Belgede TC. Kimlik No/ Ad / Soyad olması zorunludur)

10. Aileyle birlikte oturan kardeşler için;

a) Okuyorlarsa; Açıköğretim Fakültesi, lisans ve yüksek lisans öğrencisi kardeşler dahil OKUMAKTA OLDUKLARI KURUMDAN ÖĞRENCİ BELGESİ

b) Okumuyorlarsa; ÇALIŞTIĞINA VEYA ÇALIŞMADIĞINA DAİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGU BELGESİ ÖNEMLİ

NOT: Belgeler poşet dosya içerisinde, AD, SOYAD VE ÖĞRENCİ NUMARASI yazılarak sıralı bir biçimde teslim edilir.

Son Düzenlenme Salı, 14 Şubat 2017 20:38
Bu kategorideki diğerleri: « Seri İlanlar Konsey Nedir? »