Perşembe, 03 Ağustos 2017 16:59

2017-2018 ODTÜMD Edebiyat Kulubu Okuma Listesi

Yazan

26.9.2017- Geleneksel Edebiyat Kulubu yemeği

17.10.2017-Huzursuzluğun Kitabı-Fernando Pessoa

14.11.2017-Dövüş Kulübü - Chuck Palahniuk

12.12.2017--Esir Şehrin İnsanları- Kemal Tahir

16.1.2018-Satranç-Stephan Zweig

13.2.2018-İki Şehrin Hikayesi-Charles Dickens

13.3.2018-Bozkırkurdu ve Siddhartha-Herman Hesse

10.4.2018-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu-Peyami Safa

15.5.2018-Decameron-Giovanni Boccaccio 

Sayın Üyelerimiz,

28 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’de “ODTÜ’yü Parçalayacak Yeni Yollara Karşı Çıkmak İçin Forum’da Buluşuyoruz” başlıklı forumumuzu gerçekleştirdik. Üyelerimizin yoğun ve aktif katılımı, gündemin ODTÜ ve Ankara açısından hassasiyetini bir kere daha gösterdi.  Foruma ilişkin alınan notlar ve ilgili ekleri bilgilerinize sunarız.

Emeği geçen ve katılan tüm üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

Forum, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Seyhan ÇAMLIGÜNEY’in açılış konuşması ile başladı (EK 1). Açılış konuşmasında, içinde bulunduğumuz siyasi ortamın kısa bir tahlili yapılarak yol konusunda başta Rektörlük olmak üzere, tüm ODTÜ bileşenlerinin ortak tavrına vurgu yapıldı ve Rektörlüğün çabalarının desteklendiği belirtildi. Rektörlük tarafından oluşturulan Komisyon’un raporu da bu anlamda bize yol haritası niteliği taşımıştır. Komisyon tarafından hazırlanan raporda yer alan görüşlere katıldığımızı ve bu görüşler ışığında hareket edeceğimizi belirtmek isteriz.

Açılış konuşmasının ardından Rektörlük ve TMMOB ŞPO Ankara Şube tarafından ayrı ayrı hazırlanan raporlar doğrultusunda bir bilgilendirme yapıldı. Katılan üyelerimiz de katkılarıyla bir bilgi notu hazırlandı (EK 2).

Forum bölümündeki konuşmalar sonucunda;

  • Sorunun sadece yol meselesi olmadığı; her şeye rağmen özerk demokratik üniversite niteliğini devam ettirmeye çalışan ODTÜ'ye karşı politik bir parçalama hamlesi olduğu,
  • ODTÜ ile sınırlı kalmayan; yanlış kentleşme politikalarının sonucu olan bu yeni yol güzergâhlarının çözüm değil sorun üreteceği,
  • İstanbul'da 15 günde iki defa yaşanan felaketlerden ders alınması gerektiği,
  • Doğru toplu taşıma politikaları olmaksızın yeni yolların sadece rant aracı olacağı,
  • Siyasal iktidarın popülist yaklaşımlarına karşı bilimsel gerçeklerin sade bir dille tüm paydaşlara anlatılması gerektiği,
  • Öncelikle ODTÜ bileşenlerinin birlikte ve kitlesel katılımının sağlanacağı bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
  • Konunun tüm Ankara'nın sorunu olduğu gerçeği doğrultusunda ilgili kurumların da katılımı ile kent merkezinde bir sempozyum düzenlenmesi,
  • Sonuç olarak, ilgili tüm paydaşların koordineli çalışmasını sağlayacak bir platformun oluşturulması,

kararları alınmıştır.

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

Ek1   Ek2

___________________________________
1540 Sok. No: 58 100. Yıl 06530 ANKARA
Tel: 0 312 286 79 79
Faks: 0 312 287 75 00
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.odtumd.org.tr

Bir zamanların vazgeçilmez eğlence kaynağı açık hava sinemaları sizleri yeniden Vişnelik’te ağırlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi ile karşılanan film şölenimiz, Majid Majidi’nin Avaze Gonjeshk-ha/’Serçelerin Şarkısı’ filmiyle devam ediyor.

Tüm inceliği ve güzelliğiyle hafızalarınızda yer alan yazlık sinema fotoğraflarınıza yenilerini eklemek üzere sizleri Vişne Bahçesi’ne davet ediyoruz…

Program

Tarih  : 1 Ağustos 2017  Salı

Yer     : Vişne Bahçesi

Giriş   : ÜCRETSİZ

Cumhuriyetin Başkenti olan Ankara’nın en önemli tarihi ve anıtsal misyonunu üstlenen Anıtkabir alanın yapılaşmaya yol açma olanağının ilk adımları olarak değerlendirilebilecek “Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği 07.07.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkan plan değişikliğinin bir yıl önce 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ileonaylanması, plan değişikliği paftalarında anıtkabir tarih koruma alanı ve etkileşim bölgesinin tek pafta üzerinde sunulmaması, 2012 yılında onaylanan plan kararlarında olan “Müdahale Biçimleri” paftasının planların “mütemmim cüzü” olarak kabul edilmesi Anıtkabir alanı üzerindeki gelecek tasarruflara yönelik haklı ve ciddi tereddütlere yol açmaktadır.

Şöyle ki: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 07.07.2017 tarihinde askıya çıkarılan “Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği” ile:

1.   2012 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; şahıslara ait “C” rumuzu ile tanımlanan, 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parsellerin kamulaştırma kapsamından çıkarılarak  "Konut Alanı" olarak onaylanması,

2.   Yürürlükteki planda "Park" alanı olarak işaretlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanın ise yeniden "Askeri Alan" a dönüştürülerek, Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün bulunduğu  37.960 metrekarelik alanda emsal 0.3  hmax 12.50  yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşmanın öngörülmesi,

3.   Anıtkabir Koruma Alan Sınırı içerinde kalan ve tarihi sit alan sınırına yaklaşık 30 metre uzaklığında olan spor tesisi alanında “spor tesisi olarak gösterilen kısımda yer altı düzenlemesi yapılabilir” hükmü ile yeni bir yapılaşmanın önünün açılması,

4.   Plan değişikliği lejant paftasında Koruma amaçlı imar planı sınırının gösterilmemesi,

5.    plan değişikliğinin plan kararları 2.maddesi kapsam başlığı altında “ … .. Müdahale Biçim Paftası, .... ayrılmaz bütünü” olarak hüküm altına alınarak  Müdahale Paftalarında, “Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen "öneri yeni yapılacak yapılar” şematik olarak gösterilmiştir. Bu yapıların yer seçimi, taban alanları, yapı inşaat alanları ve saçak yükseklikleri bu plândan sonra yapılacak mimari ve kentsel tasarım Projesinde belirlenecektir."   maddesi ile planlama mevzuatına aykırı olarak belirsiz bir yapılaşma tarifi yapılması

Tarihi ve anıtsal misyonu olan Anıtkabir alanı ve etkileşim bölgesinde yapılaşmaya açılma olasılığını güçlendirmektedir.

Bu kapsamda,  itiraz dilekçeleri 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 13:00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecektir. Ankara dışından itiraz dilekçesi göndermek isteyen üyelerimiz de dilekçelerini BİMER üzerinden iletebilirler.

Örnek itiraz dilekçesine Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfasından, http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=8995 ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

ODTÜ Mezunları Derneği

ODTÜ kampüs alanı, ormanları, dereleri, gölleriyle ekosistem bütünlüğünü koruyan, kent içinde kalmış nadir doğal alanlardan birisidir. Bu özelliğiyle kentin akciğerleri niteliğindeki doğal sistemin en önemli parçalarından birisi olarak Ankara için vazgeçilmez önemdedir.

Yeni açılacak yollar ile sadece ODTÜ kampüs/doğal alanının bütünlüğü bozulmayacak, rantın yolu da açılacaktır.

Adım adım ODTÜ kampüsünü, ormanlarını, derelerini, doğal yaşamını, kısacası ODTÜ’yü parçalayacak yolların yapım süreci başladı... Bu süreçte ne yapmalı? Nasıl yapmalı?” sorularına hep birlikte yanıt aramak üzere 29 Temmuz 2017 tarihinde saat 14:00’daVişnelik’te buluşuyoruz.

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

____________________________________
1540 Sok. No: 58 100. Yıl 06530 ANKARA
Tel: 0 312 286 79 79
Faks: 0 312 287 75 00
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.odtumd.org.tr

Çarşamba, 28 Haziran 2017 21:05

PAZARTESİ (26.06.2017)

Yazan

Şeker Bayramı nedeniyle 25-26-27 Haziran 2017 tarihlerinde, Dernek İdari Ofis, Spor Merkezi ve Vişnelik Tesisi’nin kapalı olacağını bilgilerinize sunarız.

28 Haziran 2017 Çarşamba günü tüm birimlerimizle hizmetinizde olacağız.

Sağlık, mutluluk ve barış dolu nice bayramlar dileriz.

Perşembe, 29 Haziran 2017 03:01

SALI (27.06.2017)

Yazan

Şeker Bayramı nedeniyle 25-26-27 Haziran 2017 tarihlerinde, Dernek İdari Ofis, Spor Merkezi ve Vişnelik Tesisi’nin kapalı olacağını bilgilerinize sunarız.

28 Haziran 2017 Çarşamba günü tüm birimlerimizle hizmetinizde olacağız.

Sağlık, mutluluk ve barış dolu nice bayramlar dileriz.

Çarşamba, 28 Haziran 2017 23:59

PAZAR (02.07.2017)

Yazan

AÇIK BÜFE KAHVALTI (10:30 – 13:30)

Üye       : 37 TL.        7-12 Yaş : 23 TL.         0-6 Yaş : Ücretsiz

KP Üye : 29,6 TL.    7-12 Yaş : 18,4 TL.      0-6 Yaş : Ücretsiz

“Açık büfe zengin kahvaltı sofrası” ile hizmetinizdeyiz… Öğleden sonra ve akşam A’la carte mutfak hizmetimiz ile devam etmektedir…

* Ekonomik fiyatlarla hazırlanan "Fiks Menü" detaylarımız için lütfen Satış-Pazarlama ofisimizle iletişime geçiniz.

* Hafta içi her gün “Vişnelik’te Seçmeli Öğle Yemekleri Menüsü”, hafta içi ve hafta sonu her gün A’la Carte servis şeklinde devam ediyor.

Tesis İşletmemizde yiyecek-içecek hizmetleri saat 10:30’dan itibaren verilmektedir.

Çarşamba, 28 Haziran 2017 23:52

CUMARTESİ (01.07.2017)

Yazan

Vişnelik, bu sene de eski dostların geleneksel yılsonu buluşmasına 01 Temmuz 2017 Cumartesi akşamı ev sahipliği yapacak.

Geleneksel Mezunlar Gecesi'nde yurdun ve dünyanın dört bir yanından mezunlarımız, anılarını paylaşmak ve dostluklarını pekiştirmek üzere Vişnelik'e geliyorlar.

Bu özel geceye “GÜLDEN KARABÖCEK, COŞKUN DEMİR ve NUR YOLDAŞ” unutulmaz şarkıları ve muhteşem yorumları ile renk katacaklar…

Özel olarak hazırlanan “Mezunlar Günü Yemeği”ne tüm üyelerimizi, mezunlarımızı ve misafirlerini davet ediyoruz…

VİŞNELİK'TE MEZUNLAR GÜNÜ YEMEĞİ

Tarih    : 01 Temmuz 2017 Cumartesi

Saat     : 19:30

Yer       : Havuzbaşı

Kişi Başı : 125 TL. (Net Fiyat)

Çarşamba, 28 Haziran 2017 20:50

CUMA (30.06.2017)

Yazan

“Vişnelik’te Seçmeli Öğle Yemekleri” ve A’la carte mutfağımız ile hizmetinizdeyiz…

Page 1 of 9