İşletme ve Yatırımlar Komitesi

Vişnelik Tesisi, Tesis İşletme Yönetmeliği uyarınca Derneğimiz tarafından işletilmektedir. İşletme Komitesi, tesisin işletilmesinde doğrudan üyelerin katkısını sağlamak, görüş ve öneriler geliştirmekten sorumludur.