Anıtkabir, Koruma Amaçlı İmar Planı İle Yapılaşmaya mı Açılıyor?

Cumhuriyetin Başkenti olan Ankara’nın en önemli tarihi ve anıtsal misyonunu üstlenen Anıtkabir alanın yapılaşmaya yol açma olanağının ilk adımları olarak değerlendirilebilecek “Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği 07.07.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkan plan değişikliğinin bir yıl önce 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile onaylanması, plan değişikliği paftalarında anıtkabir tarih koruma alanı ve etkileşim bölgesinin tek pafta üzerinde sunulmaması, 2012 yılında onaylanan plan kararlarında olan “Müdahale Biçimleri” paftasının planların “mütemmim cüzü” olarak kabul edilmesi Anıtkabir alanı üzerindeki gelecek tasarruflara yönelik haklı ve ciddi tereddütlere yol açmaktadır.
 
Şöyle ki: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 07.07.2017 tarihinde askıya çıkarılan “Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği” ile:
1.   2012 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; şahıslara ait “C” rumuzu ile tanımlanan, 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parsellerin kamulaştırma kapsamından çıkarılarak  "Konut Alanı" olarak onaylanması,
2.   Yürürlükteki planda "Park" alanı olarak işaretlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanın ise yeniden "Askeri Alan" a dönüştürülerek, Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün bulunduğu  37.960 metrekarelik alanda emsal 0.3  hmax 12.50  yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşmanın öngörülmesi,
3.   Anıtkabir Koruma Alan Sınırı içerinde kalan ve tarihi sit alan sınırına yaklaşık 30 metre uzaklığında olan spor tesisi alanında “spor tesisi olarak gösterilen kısımda yer altı düzenlemesi yapılabilir” hükmü ile yeni bir yapılaşmanın önünün açılması,
4.   Plan değişikliği lejant paftasında Koruma amaçlı imar planı sınırının gösterilmemesi,
5.   Plan değişikliğinin plan kararları 2.maddesi kapsam başlığı altında “ … .. Müdahale Biçim Paftası, .... ayrılmaz bütünü” olarak hüküm altına alınarak  Müdahale Paftalarında, “Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen "öneri yeni yapılacak yapılar” şematik olarak gösterilmiştir. Bu yapıların yer seçimi, taban alanları, yapı inşaat alanları ve saçak yükseklikleri bu plândan sonra yapılacak mimari ve kentsel tasarım Projesinde belirlenecektir."   maddesi ile planlama mevzuatına aykırı olarak belirsiz bir yapılaşma tarifi yapılması,
Tarihi ve anıtsal misyonu olan Anıtkabir alanı ve etkileşim bölgesinde yapılaşmaya açılma olasılığını güçlendirmektedir.
 
Bu kapsamda,  itiraz dilekçeleri 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 13:00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecektir. Ankara dışından itiraz dilekçesi göndermek isteyen üyelerimiz de dilekçelerini BİMER üzerinden iletebilirler.
 
Örnek itiraz dilekçesine Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfasından, http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=8995 ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla. 
ODTÜ Mezunları Derneği
Son Düzenlenme Çarşamba, 20 Eylül 2017 01:58

ODTÜ’yü Parçalayacak Yeni Yollar

Kulüp ve Atölye Haberleri

Tanıtımlar

BASINDA ODTÜ MD

Sosyal medya ve diğer medya kuruluşlarında yer alan ODTÜ Mezunlar Derneği ile ilgili haberler.

Devamını Oku

Anlamı 10'dan Fazla!

10uunutmaODTÜ Mezunları Derneği Burs Fonu'na her ay yapacağınız 10 TL tutarındaki yardım, başarılı gençlerimizin burslu olmalarını sağlayacak. bilgi afiş(pdf)Bağış Formu(pdf)Tanıtım(Tr)Tanıtım(Eng)


2017-2018 DÖNEMİ

Başlayan Etkinliker

Planlanan Etkinlikler

Üye Duyuruları

Komisyon ve Komite Haberleri